Φωτογραφικό υλικό από πανό αλληλεγγύης σε καταλήψεις και την εκκενωμένη κατάληψη Barricada στη Λάρισα, από Λαμία

This entry was posted in photos. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *