Φωτογραφικό υλικό από συγκέντρωση-μικροφωνική για την 17Ν, στη Λαμία

This entry was posted in photos. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *