Φωτογραφικό υλικό από καταστροφή φασιστικού εκλογικού υλικού στη Λαμία (αναδημοσίευση από Athens Indymedia…)

This entry was posted in video. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.