Φωτογραφικό υλικό από παρέμβαση αλληλεγγύης για κατάληψη Termita (Βόλος), στο πανεπιστήμιο Λαμίας

This entry was posted in photos. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *