Οπτικό υλικό από παρέμβαση αλληλεγγύης για τους απεργούς πείνας έξω από Γ.Νοσοκομείο Λαμίας

This entry was posted in video. Bookmark the permalink.

1 Response to Οπτικό υλικό από παρέμβαση αλληλεγγύης για τους απεργούς πείνας έξω από Γ.Νοσοκομείο Λαμίας

  1. Pingback: Αναρχικοί Λαμίας : Παρέμβαση αλληλεγγύης για τους απεργούς πείνας έξω από Γ. Νοσοκομείο Λαμίας | Mpalothia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *